1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Vier nepagenten stelen 100kg cocaïne uit Italiaans labo

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jun 28, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  (archief)Vier mannen hebben dinsdag 100kg cocaïne gestolen uit het Instituut voor Wetsgeneeskunde in Milaan. De politie had de drugs eerder in beslag genomen. Dat heeft het Italiaanse agentschap Ansa gemeld.

  Volgens de eerste berichtgevingen deden de mannen zich voor als politieagenten. Het viertal was vermomd en had zijn gezicht verborgen. Eens binnen in het instituut, bonden ze de werknemers vast en maakten ze de kelder leeg, waar de drugs lagen. De marktwaarde van de drugs wordt geschat op tussen 10 en 12 miljoen euro. (belga)

  bron ombudsman