1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

VN:'Medicijnen nemen rol drugs over'

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 23, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  VN:'Medicijnen nemen rol drugs over'

  Illegale internet aphothekers werken verslaving in de hand

  AMSTERDAM - Het misbruik van reguliere medicijnen overtreft in sommige delen van de wereld het drugsprobleem. Dat concludeert het drugsbureau van de VN in zijn jaarverslag.

  Volgens de International Narcotics Control Board (INCB) gebruiken vooral mensen in Mexico, de Verenigde Staten en Canada pijnstillers en inhaleringsmiddelen op grote schaal als verdovende middelen. Maatregelen van de overheid om daar een einde aan te maken, hebben geen effect gehad.
  Illegale apothekers
  INCB-directeur Hamid Ghodse vreest dat medicijnmisbruik een trend is die zich ook over andere landen zal verspreiden. Acht procent van alle Amerikanen van twaalf jaar en ouder gebruiken verdovende middelen. Illegale apothekers op internet werken het probleem in de hand, aldus Ghodse.

  onsuccesvolle pogingen
  De INCB stelt vast dat pogingen om de teelt van opium en coca te vervangen door andere gewassen, niet succesvol zijn geweest. Volgens de INCB moet deze aanpak worden 'heroverwogen en uitgebreid' en dat de aandacht ten onrechte uit gaat naar de producerende boeren in arme landen. Om effectief te zijn, moet ook de drugs-infrastructuur in de steden afgebroken worden, aldus de INCB.

  http://www.zibb.nl/gezondheidszorg/nieuwsbericht/asp/artnr/1133501/versie/1/index.html