1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Voor meer dan 7 miljoen euro cocaïne aangespoeld in Bulgarije

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, Sep 16, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  In de buurt van de Bulgaarse badplaats Zlatni Pjaseci, aan de Zwarte Zee, is een plastic zak aangespoeld met 24,5 kilogram zuivere cocaïne. De waarde van het goedje wordt geschat op zo'n 7,69 miljoen euro.

  Het was een serveerster die de drugs op het strand aantrof. In de plastic zak zaten 23 kleinere pakjes.

  De politie gaat ervan uit dat drugssmokkelaars de cocaïne hadden laten zinken, om het goedje later weer uit het water te halen.

  Volgens experts was de kwaliteit van de drugs goed genoeg om ze te versnijden tot het dubbele van het gewicht, alvorens ze op straat te verkopen. Onduidelijk is of de cocaïne voor de Bulgaarse of de West-Europese markt bestemd was. (belga)


  bron: http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_260092.html?wt.bron=dossierArt1