1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

vrees voor gaslek leidt politie naar marihanaplantaga

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 18, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Vrees voor gaslek leidt politie naar marihuanaplantage
  Marihuana kweken blijft een gevaarlijke bezigheid, zeker als het noodlot besluit een handje toe te steken. Na een banaal auto-ongeval werd de brandweer van Gwinnett (Amerika) opgetrommeld om een gebroken gaslijn te herstellen. Lekken konden de spuitgasten niet ontdekken, maar wel sporen van marihuanagebruik. De politie kwam ter plaatse om een huiszoeking te verrichten, maar stootte op een njet van de eigenaar van het appartement.

  Na veel vijven en zessen en de kracht van een huiszoekingsbevel ontdekten de agenten 182 marihuana-plantjes en meer dan 850 kilo van het verslavende goedje in zijn flat. De 50-jarige Rickey Baker mag zich nu voor de rechter verantwoorden voor drugshandel. Er hangt een voorwaardelijke boete van 18.250 euro boven zijn hoofd