1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Wanneer San Pedro stekken?

Discussion in 'Kruiden & cactus' started by Ctraltdel, Sep 18, 2005.

 1. Ctraltdel

  Ctraltdel Newbie

  Reputation Points:
  21
  Messages:
  212
  Joined:
  Feb 28, 2005
  Mijn San Pedro is nu buiten heerlijk aan het genieten van het zonnetje en is behoorlijk gegroeid in de zomer. Hij is nu meer dan 40 cm lang en 10 cm dik op de dikste plek.


  Nu wil ik hem eigenlijk gaan stekken. Nu heb ik wel wat aardige boekjes over de cactus en daar staat ook in hoe ik dit moet doen alleen niet wanneer. Ook weet ik niet zeker hoe groot het deel kan/mag zijn dat je afsnijdt.


  Geldt hier dat je (net als verpotten) de actie uitvoert in maart of in juli/augustus? Of is dit anders. En weet iemand dus op welke hoogte ik dit kan doen?


  BTW: het lijkt me mooi om zo nieuwe cactussen te krijgen al is het wel een raar idee dat ik in mijn cactus ga snijden...ha ha ha...[​IMG]Edited by: ctraltdel
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,737
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Je san pedro moet nu gaan wennen aan binnen te staan, dus ik zou de san pedro voorlopig nietbelasten met erin te gaan snijden. Ik zou minimaal 10 cm boven de aarde laten zitten en de andere 30 cm afsnijden. De kopstek moet je laten liggen totdat de plek waar gesneden is, opgedroogd is. (anders heb je kans op schimmel) Daarna gaat de san pedro water zoeken door op de plek van de snede wortel te schieten. Als dat gebeurd kan je dit stimuleren door de kopstek op een schoteltje water te zetten. Als de wortels gegroeid zijn dan kan je de kopstek planten. Het kan de moeite waard zijn om te wachten tot volgend jaar, omdat je san pedro dan nog veel groter is en een stek van een grote san pedro veel harder groeit dan een stek van een kleinere.