1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Wat men voelt van GHB, de lichamelijke bla bla

Discussion in 'GHB' started by Merknaam, Jul 25, 2005.

 1. Merknaam

  Merknaam Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  52
  Joined:
  Jul 24, 2005
  36 y/o from The Netherlands
  Wat men voelt, de lichamelijke gewaarwording van het voelen...


  Wanneer ik GHB heb ingenomen en ik lig in bed, dan heb je een heerlijk enknus gevoel. Je hebt zo'n 'gaap' gevoel en je hoort het bloed in je oren suisen. En nu mijn vraag:


  Hoe noemt men dat gevoel??[​IMG]
   
 2. openminded

  openminded Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  19
  Joined:
  Jul 5, 2005
  Toen ik GHB had ingenomen en in bed lag, deed ik hele andere dingen dan gapen... [​IMG]


  Enne, dat gevoel...dufheid? (als het is uitgewerkt)
   
 3. Merknaam

  Merknaam Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  52
  Joined:
  Jul 24, 2005
  36 y/o from The Netherlands
  nee niet dufheid...


  je krijgt het gevoel ook als je gaap en dan dat je oren ineens dicht klappen... dat is met ghb nog vaker en zeker fijner, maar ik weet haast zeker dat ze dat ook een naam hebben gegeven. vast iets latijns [​IMG]
   
 4. TheLight01

  TheLight01 Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  96
  Joined:
  Jul 29, 2005
  In het engels heet het "bodyload" dus zeg maar de lichamelijke beleving van de drugs.