1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Wie maakt er Engelse ondertitels voor Slikken en Spuiten

Discussion in 'Diverse drugs gerelateerde forums' started by Alfa, Apr 1, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,739
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  De Engels sprekende leden willen Slikken en Spuiten heel graag zien, maar verstaan er geen bal van. Daarom maken we ondertitels. Ik ben ervan overtuigd dat de show een impact kan hebben op de internationale visie op drugs. De effecten van de verschillende drugs worden immers zonder bias getoond. In de meeste landen zijn de uitzendingen over drugs beperkt tot het kaliber van SBS6, waarin men het over het spuiten en snuiven van hash heeft.:rolleyes:
  Spreek je engels en heb je zin om aan dit project mee te werken. Reageer dan hier: Can u make English subtitles for Dutch show: Slikken & Spuiten?