1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Wiettekorten Coffeeshops Door Warmere Zomer

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Sep 28, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,738
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  WIETTEKORTEN COFFEESHOPS DOOR WARMERE ZOMER

  hoofddorp - Coffeeshophouders in Haarlem en omgeving en in Haarlemmermeer kampen met een flink tekort aan nederwiet. Uit angst door de politie te worden betrapt, houden hun leveranciers - met name kleine hennepkwekers - het steeds vaker voor gezien.

  Bovendien valt de oogst dit jaar tegen, als gevolg van de warme zomer.
  Door het tekort is de prijs van nederwiet anzienlijk gestegen. ,,Ik hoor dat kleine kwekers die het erbij doen ermee stoppen, omdat zij het risico om gepakt te worden te groot vinden'', zegt Martin Sijes van Brijder Verslavingszorg. ,,De politie houdt kwekers scherp in de gaten.

  Zodoende valt er een heleboel uit. Onder coffeeshophouders wordt dan ook veel geklaagd. Dit zou in het hele land zo zijn. Als het zo doorgaat, heeft dat gevolgen voor het drugsbeleid van de overheid.''

  Source: Haarlems Dagblad (NL)