1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Winschoter aangehouden voor oplichting en drugshandel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 19, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Winschoter aangehouden voor oplichting en drugshandel
  donderdag, 18 mei 2006
  Een 50-jarige horeca ondernemer uit Winschoten is maandag in zijn woning aangehouden op grond van verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, hypotheek fraude, drugshandel en het deelnemen aan een criminele organisatie.Tijdens de aanhouding van de verdachte werden door politie en justitie onder leiding van de Rechter-commissaris huiszoekingen gedaan in de woning van de man en een bedrijfspand in Winschoten. Hier werden administratieve bescheiden en computers in beslag genomen.

  Ook werd een aan de verdachte in eigendom toebehorend pand in Nieuw Beerta doorzocht. Daar werd tijdens de doorzoeking een hennepkwekerij aangetroffen met ruim 500 weedplanten. Deze werd door de politie ontmanteld. In een woning te Appelscha heeft de politie nog gezocht naar andere belastende informatie. De verdachte is ingesloten en hij wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een organisatie die zich bezig hield met financiƫle malversaties bij het taxeren van woningen en bedrijfspanden. De verdenkingen tegen de verdachte zijn ontstaan in het najaar van 2005. Hierop werd in december 2005 een uitgebreid onderzoek opgestart. Tijdens dit onderzoek rees de verdenking dat de verdachte ook betrokken was bij handel en invoer van drugs. Onlangs werden in het onderzoek al drie andere verdachten in Groningen en Marum aangehouden. De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de officier van justitie en Rechter-commissaris. De politie onderzoekt de in beslag genomen goederen.


  bron:OM