1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

witte "xtc" pillen

Discussion in 'XTC' started by dutch-marshal, Jan 21, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. dutch-marshal

  dutch-marshal Palladium Member

  Reputation Points:
  497
  Messages:
  730
  Joined:
  Jan 8, 2007
  30 y/o from afghanistan
  van het weekend witte pille gekocht...een paar om te testen

  het zijn witte pilletjes beetje rare vorm...
  [​IMG]
  (lijken een beetje op deze vorm ook zelfde kleur ongeveer....alleen inplaats van een kruis staat er een cirkel OP gedruk dus niet IN de pil gedrukt)...het lijkt alsof er in de cirkel wat is getekent ofzow maar dat heb ik op geen van de dingen duidelijk gezien dus da kan ook mijn fout zijn..

  maarja ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen over de pil waarover
  ik praat of me andere sites door kan geven waar ik het kan checke
  ik gebruik zelf ook de pillreports site en daar staan ze dus nie op..

  khoop op reactie..:smoking:

  thx voor het lezen alvast..
   
 2. Psych0naut

  Psych0naut Platinum Member

  Reputation Points:
  2,229
  Messages:
  2,256
  Joined:
  Feb 27, 2006
  from The Netherlands
  Dit is geen pil i.d. site, en hier mag dan ook niet naar gevraagd.
   
  Last edited by a moderator: Jan 25, 2007
Thread Status:
Not open for further replies.