1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

wonder bh

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 1, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Bolletjesslikster bewaarde drugs in beha

  Paramaribo - De verdachte K. moest zich voor de kantonrechter verantwoorden wegens overtreding van de Wet Verdovende middelen. K. is van middelbare leeftijd en ziekenverzorgster van beroep. Zij viel bij de visitatie van de douane-ambtenaar door de mand. Die merkte namelijk dat K. zich erg nerveus droeg en vroeg haar toen om in een kamer te stappen voor controle.
  Daar bemerkte de ambtenaar dat de beha van K. abnormale uitstulpingen vertoonde. Na onderzoek bleek dat er cocaïne in de beha was ingenaaid. Het ging om een hoeveelheid van 63.7 gram cocaïne. De officier van justitie eiste tegen haar een straf van 8 maanden onvoorwaardelijk en een geldboete van SRD 500 subsidiair 2 maanden hechtenis. De verdachte zei spijt te hebben van haar ondoordachte daad. Ze wist niet dat er drugs in de beha zat, maar dacht dat het om geld ging dat zij voor een zekere Rik moest vervoeren.
  Het is voor haar heel erg zwaar, omdat ze nu haar baan en huis heeft verloren. De huurder heeft namelijk de huur opgezegd. De kantonrechter streek met zijn handen over zijn hart en veroordeelde de verdachte tot een straf van 5 maanden, gelijk aan de tijd doorgebracht in voorarrest. Dat betekende voor de zwaar geëmotioneerde verdachte dat ze naar huis mocht. (DS/Reita Madhuban)