1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

XTC-AFVAL MASSAAL GEDUMPT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 5, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,726
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  XTC-AFVAL MASSAAL GEDUMPT

  DEN HAAG - De hoeveelheid XTC-afval die jaarlijks langs wegen en ook in
  bossen wordt achtergelaten, loopt in de tienduizenden liters.

  Volgens de Nationale Recherche gaat het om 100 tot 120 dumpingen, met een
  omvang van 80.000 tot 100.000 liter. In werkelijkheid wordt er veel meer
  XTC-afval gedumpt. Volgens het ministerie van VROM, dat de cijfers woensdag
  bekendmaakte, gaat het om gemiddelden over de afgelopen vijf jaar. Dat
  aantal is weliswaar gestabiliseerd, maar VROM tekent erbij aan ,,dat
  waarschijnlijk niet alle dumpingen worden gemeld of als zodanig worden
  herkend''.

  Bij de productie van XTC blijven chemische stoffen zoals ammoniak, ether en
  aceton achter. Volgens VROM is de meeste afval te vinden in het westen en
  het zuiden van het land. Het midden en het westen van Noord-Brabant nemen
  alleen al de helft van de dumpingen voor hun rekening. De opruimkosten
  bedragen volgens VROM, uitgaande van ongeveer 50 euro per liter, ongeveer 5
  miljoen euro. De betrokken gemeenten draaien echter niet alleen op voor die
  kosten, maar ook het ministerie van Justitie, Rijkswaterstaat, beheerders
  van natuurgebieden en andere bestuursorganen.