1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

xtc "ID" sites

Discussion in 'XTC' started by dutch-marshal, Jan 22, 2007.

 1. dutch-marshal

  dutch-marshal Palladium Member

  Reputation Points:
  497
  Messages:
  730
  Joined:
  Jan 8, 2007
  30 y/o from afghanistan
  weeten jullie misschien nog enkele "pill ID" sites?

  want swim ken alleen pillreports en daar staan bepaalde pillen niet op die ik net nodig heb.. (dus sites die gaan over pillen en inhoud,ect.. waarbij het vooral gaan over die in nederland):smoking:

  https://drugs-forum.com/threads/27391


  nouja bedankt voor het lezen, en ik hoop op wat goeie sites (<
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Een pil die vorige maand gespot is, is zeer waarschijnlijk niet dezelfde als een pil die je vandaag tegen komt met hetzelfde logo. Belangrijker is nog dat de mening van iemand over de inhoud van een pil niet veel zegt. Dus het raden naar de inhoud is nutteloos. Het enige wat iets kan zeggen over de inhoud is een test, zoals de Nederlandse drugs test service heeft. Verder is er maar een site die testresultaten online zet en dat is ecstasydata.org
  Helaas zitten zij zonder geld en testen ze maar enkele pillen per jaar. pillreports is slechts een verzameling meningen en wat eztest uitslagen, wat slechts indicaties geeft, geen enkele zekerheid.