1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

XTC smokkel met caravan

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Ruud, Sep 23, 2006.

 1. Ruud

  Ruud Gold Member

  Reputation Points:
  400
  Messages:
  536
  Joined:
  Aug 25, 2005
  35 y/o from The Netherlands
  Rome, zaterdag.

  Met de vangst van maar liefst 70.000 ecstasypillen ter waarde van 2 miljoen euro heeft de Italiaanse politie een einde gemaakt aan een groot illegaal drugsverkeer van Nederland, waar de pillen vandaan kwamen, naar de disco's en nachtclubs in Italiaanse badplaatsen zoals Rimini.

  De xtc-pillen werden vervoerd in een caravan en verborgen in schoonmaakmiddelen om de snuffelhonden te misleiden. Zeven Italianen en negen andere verdachten werden aangehouden.
  De politie heeft uiteindelijk had een verklikkerapparaatje in de caravan aangebracht om de reizen die de caravan aflegde te volgen.

  Bron: De Telegraaf.